Δραστηριότητες του Συμβουλίου

Οι κύριες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι:

  • παροχή νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς,
  • παροχή νερού για πυρόσβεση,
  • καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού,
  • εγκαταστάσεις οικιακών παροχών,
  • επεκτάσεις κεντρικών αγωγών,
  • διασωληνώσεις και επιδιορθώσεις δικτύου, οικιακών παροχών και υδρομετρητών,
  • παροχή νερού σε πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι Λεμεσού,
  • είσπραξη τελών αποχέτευσης εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.