20/10/2021
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Κέντρο Αριστείας «Κοῖος» - Ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας

Ο αντίκτυπος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19 στη ζήτηση νερού στη Λεμεσό

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) προέβησαν στη διενέργεια μελέτης αναφορικά με τον αντίκτυπο που είχε η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19, στη ζήτηση παροχής νερού από τους Καταναλωτές του ΣΥΛ, κατά το έτος 2020.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν τις εξής αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των τριών διαφορετικών κατηγοριών (οικιστική, εμπορική και βιομηχανική) κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων:

α. Μεταβολή στη συμπεριφορά της κατανάλωσης νερού για τους οικιακούς καταναλωτές, χωρίς σημαντική αλλαγή στη συνολική ζήτηση κατά την πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων (Απρίλιος 2020), ενώ στη δεύτερη περίοδο (Δεκέμβριος 2020) παρατηρήθηκε και αύξηση (8%) στη ζήτηση νερού.

β. Σημαντική μείωση (20%) στην ημερήσια μέση κατανάλωση νερού για τους βιομηχανικούς καταναλωτές χωρίς ωστόσο μεταβολή στη συνήθη συμπεριφορά κατανάλωσης.

γ. Σημαντική μείωση (20-30%) στην ημερήσια μέση κατανάλωση νερού για τους εμπορικούς καταναλωτές και μεταβολή της συνήθους συμπεριφοράς κατανάλωσης.

Η έρευνα διεξήχθηκε στο πλαίσιο μελέτης που ετοιμάζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Νερού (IWA), για τις επιπτώσεις του COVID-19 στους Οργανισμούς Ύδρευσης.