28/06/2021
70 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (1951-2021)

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) ιδρύθηκε το 1951, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για την κάλυψη των οικιακών και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των κατοίκων της Λεμεσού.  Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του εξυπηρετούσε μερικές εκατοντάδες υποστατικά στον ιστορικό πυρήνα της Λεμεσού. Στην πορεία των χρόνων και καθώς η Λεμεσός επεκτεινόταν σε έκταση και σε αριθμό κατοίκων, αυξήθηκε η γεωγραφική κάλυψη των περιοχών που εξυπηρετούνται.

Η συνεχής διαδρομή του ΣΥΛ εδώ και επτά δεκαετίες ήταν καθοριστική στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς τους παρέχει απρόσκοπτα ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό, ένα αγαθό εξαιρετικά ζωτικής σημασίας.  Σήμερα το ΣΥΛ υδροδοτεί 110.000 περίπου υποστατικά που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς,  Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας καθώς και των Κοινοτήτων Φασούλας, Παλώδιας, Μαθηκολώνης, Πάνω Πολεμιδιών, Μουταγιάκας, Φοινικαριών και Τσιερκέζ Τσιφτλίκ.

Με επαγγελματισμό και τεχνογνωσία, με σεβασμό στο περιβάλλον και με ευαισθησία στην εξασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών, το ΣΥΛ διαχειρίζεται με υπευθυνότητα το πόσιμο νερό και το διαθέτει στους καταναλωτές, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Πρωταρχικός στόχος του ΣΥΛ παραμένει η παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού που καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες των καταναλωτών της περιοχής που εξυπηρετεί.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:

  • Τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου και άλλων υποδομών υδροδότησης.
  • Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον.
  • Τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών για την άριστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. 
  • Τη συμμετοχή του ΣΥΛ σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για τεχνολογική αναβάθμιση του Οργανισμού.

Η επιτυχημένη πορεία  του ΣΥΛ συνεχίζεται με ένα ακόμα επίτευγμα. Όλοι οι καταναλωτές είναι πλέον σε θέση να εξυπηρετούνται διαδικτυακά. Για κάθε εργασία που αφορά στις υπηρεσίες του ΣΥΛ,  ο καταναλωτής μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω της ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση www.wbl.com.cy. Με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΣΥΛ, οι καταναλωτές εξυπηρετούνται γρήγορα, με ασφάλεια και με την άνεση του δικού τους χώρου. 

Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, το ΣΥΛ πρωτοπορεί και έχει δημιουργήσει τη δική του εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, με το όνομα WB Lemesos. Μέσω της Εφαρμογής, ο καταναλωτής μπορεί εύκολα και γρήγορα να πληρώσει τον λογαριασμό του, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση λογαριασμού του.

Προχωρούμε  με συνέπεια για να  αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις για το μέλλον του ΣΥΛ και διαβεβαιώνουμε τους καταναλωτές μας ότι θα συνεχίσουμε τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υδρευτικής υποδομής, για να διασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

70 χρόνια ΣΥΛ....

70 χρόνια φροντίζουμε για το νερό!