Παιδαγωγικός χαρακτήρας

Μέσα από ένα πολύπλευρο, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, παρουσιάζεται εμφαντικά ότι η σχέση νερού και ανθρώπου είναι σχέση ζωής!

Το Μουσείο Νερού αποτελεί ένα κέντρο ανάπτυξης και καλλιέργειας υδατικής συνείδησης των παιδιών, της νεολαίας και όλων των επισκεπτών και μια πολιτιστική και κοινωνική προσφορά του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.