Ιστορία

Η νερομηχανή έχει κηρυχθεί διατηρητέο κτίριο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Κτισμένο το 1925 το αντλιοστάσιο χρησίμευε στην άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού από το υδροφόρο υπέδαφος του δέλτα του Γαρύλλη στα Τσιφλικούδια.

Το νερό στη συνέχεια μεταφερόταν με αγωγούς στον Υδατόπυργο ώστε να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της Λεμεσού.

Το σύστημα μεταφοράς νερού ήταν πρωτοποριακό για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρη τη γύρω περιοχή.