Εκθέματα

Στο Μουσείο Νερού παρουσιάζονται μόνιμα εκθέματα που έχουν σχέση με το νερό.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου έχει διαθέσει σημαντικά αρχαιολογικά εκθέματα ενώ ο επισκέπτης του Μουσείου έχει την ευκαιρία να δει αριθμό σπάνιων αντικειμένων και οργάνων που χρησιμοποιούνταν για την άντληση, τη μέτρηση, τον καθαρισμό και άλλες δραστηριότητες σχετικές με το νερό.

Μέσα από διάφορες θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και μέσω μιας σύντομης ταινίας που προβάλλεται στις οθόνες του Μουσείου, τονίζεται η σημασία του υδάτινου στοιχείου για ολόκληρο τον πλανήτη, για την Κύπρο και για τη Λεμεσό.