Αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω υπόγειας διαρροής

Ημερομηνία:
 
Η ψηλή κατανάλωση στο υποστατικό μου οφείλεται σε διαρροή στην υδραυλική εγκατάσταση που διορθώθηκε μόλις έγινε αντιληπτή και παρακαλώ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο αναθεώρησης του λογαριασμού μου.
 
Αριθμός καταναλωτή:    
Περίοδος χρέωσης: Αριθμός μετρητή:
 

Όνομα: Τηλέφωνο: Email: