Περιοχή Υδατοπρομήθειας Συμβουλίου

Η Περιοχή Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των δημοτικών ορίων Λεμεσού, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας καθώς και περιοχές των Κοινοτήτων Μαθηκολώνης, Πάνω Πολεμιδίων, Φασούλας, Παλώδιας, Τσερκές Τσιφλίκ, Μουτταγιάκας και Φοινικαριών.

Το Συμβούλιο, μέσα στο πλαίσιο της διακηρυγμένης Κυβερνητικής πολιτικής, έθεσε ως στόχο την επέκταση της Περιοχής Υδατοπρομήθειας του ούτως ώστε σε αυτή να περιλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές της μείζονος Λεμεσού. 

Συνεχίζονται σχετικές επαφές με διάφορους Δήμους και Κοινότητες της περι-αστικής περιοχής Λεμεσού.