Αίτηση για επανασύνδεση

Παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα δύο:
Φυσικό Πρόσωπο Εταιρεία
Παρακαλώ επιλέξετε ένα από τα δύο:
Επανασύνδεση απο: Ενοικιαστή Ιδιοκτήτη

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν. Επισύναψη Αρχείου
1) Ενοικιαστήριο έγγραφο
2) Ταυτότητα
3) Πιστοποιημένη εξουσιοδότηση
4) Ταυτότητα εξουσιοδοτημένου ατόμου
Σημείωση 1: Τα έγγραφα που σημειώνονται στα σημεία 3 και 4 να επισυνάπτονται μόνο σε περίπτωση εκτέλεσης επανασύνδεσης απο εξουσιοδοτημένο άτομο και όχι απο τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή.

Όνοματεπώνυμο Αιτητή:
Αριθμός Tαυτότητας Aιτητή:
Αριθμός Καταναλωτή:
Αριθμός Υδρομετρητή:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Διεύθυνση Υποστατικού:
Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / Email:
Εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής αποστολής λογαριασμών

Σημείωση 2: Για ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών συμπληρώστε την εξουσιοδότηση ηλεκτρονικής αποστολής λογαριασμών εδώ και επισυνάψτε ή υποβάλετέ την ηλεκτρονικά εδώ.
 
Ημερομηνία υποβολής :
Σχόλια :
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι το ΣΥΛ τηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001) και ότι συγκατατίθεμαι στην αποστολή ενημερωτικού / διαφωτιστικού Ταχυδρομείου, SMS, Φαξ, Τηλεφωνικώς, Email.