Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού (GDPR) και η Πολιτική Απορρήτου, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σχετικά με τις επεξεργασίες που το Συμβούλιο πραγματοποιεί στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, θα αναρτηθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα μας.

Έως τότε, για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα για άσκηση δικαιώματος που σας παρέχει ο Κανονισμός παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε γραπτώς στο email: dpo@wbl.com.cy.

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πέραν από τον Υπεύθυνο Υπάλληλο εντός του Οργανισμού, γνώση του ερωτήματος ή του αιτήματος σας θα λάβουν και οι Σύμβουλοι μας.