Ένταξη στην οικιακή κατηγορία χρέωσης

Ημερομηνία:
 
Προς Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
 
Δήλωση καταναλωτή
 
Αριθμός καταναλωτή: Διεύθυνση υποστατικού:
Εγγεγραμμένος καταναλωτής:
 
Έχω ενημερωθεί σχετικά με την χρέωση της οικιακής κατηγορίας και παρακαλώ όπως ο πιο πάνω λογαριασμός μου ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
 
Όνομα: Email :
 
Τηλέφωνο: Αρ. Ταυτότητας / Aρ. εγγραφής εταιρείας: