Έντυπα-Αιτήσεις

 1. Αίτηση για επανασύνδεση από Εταιρεία / Aπό Φυσικό Πρόσωπο
 2. Αίτηση για μεταβίβαση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 3. Αίτηση για αποσύνδεση από Εταιρεία / από Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή 
 4. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο 
 5. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου, τεμάχια που δεν υδροδοτούνται από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο 
 6. Αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης / Δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο 
 7. Άιτηση για επιστροφή της εγγυήσης κιβωτίου υδρομετρητή 
 8. Ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών νερού (για .doc εδώ) 
 9. Αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής
 10. Αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων
 11. Αίτηση για ένταξη στην κατηγορία Πολύτεκνες οικογένειες
 12. Αίτηση για παροχή νερού
 13. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην βιομηχανική κατηγορία
 14. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην οικιακή κατηγορία
 15. Έντυπο για στοιχεία καταναλωτή
 16. Ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου στο Τμήμα Κτηματολογίου
 17. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ