Αίτηση για επιστροφή της εγγύησης κιβωτίου υδρομετρητή

Ονοματεπώνυμο αιτητή:
Όνομα οικοδομής:
Διεύθυνση υποστατικού:
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Τηλέφωνο οικίας:
Αριθμός κινητού τηλεφώνου:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Έχει κατασκευαστεί το ερμάρι των μετρητών; NAI   OXI
2. Ανοίγουν τα καπάκια όλων των μετρητών; NAI   OXI
3. Σε κάθε μετρητή έχει αναρτηθεί μεταλλική πινακίδα που αναφέρει τον αριθμό του διαμερίσματος ή καταστήματος που παίρνει νερό; NAI   OXI
4. Αριθμός αίτησης:
Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα:
Α/ΑΌνομα ΙδιοκτήτηΑριθμός διαμερίσματος ή καταστήματοςΑριθμός μετρητή
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
Ημερομηνία: