08/05/2017
4-2017 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για τη συμμετοχή στο Έργο “CASTWATER

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για τη συμμετοχή στο Έργο “CASTWATER”, το οποίο θα εκπονηθεί μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος,