01/01/1970
3-2017 Κατασκευή Ρύσεων και Τοποθέτηση Μόνωσης στην πλάκα οροφής στη Ζώνη 1 (παλιά δεξαμενή)

Προκήρυξη Διαγωνισμού