16/08/2017
19-2017 Ενοικίαση φορτηγού για περισυλλογή αποβλήτων

Προκήρυξη