16/08/2017
18-2017 Αντικατάσταση Υδρευτικού Δικτύου στην Τουρκοκυπριακή Συνοικία Λεμεσού

Προκήρυξη