11/12/2020
Συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και του Ερευνητικού Κέντρου Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων ΚΟΙΟΣ – “ Έξυπνη εικ