10/09/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αίτηση για διορισμό

Προκήρυξη θέσης ΠΤΥ - διευκρινιστική ανακοίνωση