06/08/2020
Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρ. 19/2020

Ενοικίαση εκσκαφέα φορτωτήρα ντίγγερ

Πρακτικά Ανάθεσης