08/01/2013
Ωράριο Λειτουργίας Γραφείων ΣΥΛ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, πληροφορεί το κοινό ότι το ωράριο λειτουργίας του τροποποιείται ως ακολούθως:

Από την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013, το ωράριο καθημερινά θα είναι συνεχές από 7:30πμ μέχρι 3μμ. Το απόγευμα της Τετάρτης καταργείται. 

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται στα Ταμεία του Συμβουλίου από τις 7:45πμ μέχρι τις 2μμ.