12/11/2020
Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Μετά τη χθεσινή εξαγγελία των νέων περιοριστών μέτρων για την Επαρχία Λεμεσού, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:

  1. Το ΣΥΛ συνεχίζει να εφαρμόζει Σχέδιο Υπηρεσιακής Συνέχειας, με στόχο να μην επηρεαστεί η ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών.
  2. Από αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, τα Ταμεία του ΣΥΛ θα παραμείνουν κλειστά και καλείται το κοινό όπως εξυπηρετείται διαδικτυακά και να διεκπεραιώνει τις σχετικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) ή μέσω των ιστοσελίδων των εμπορικών τραπεζών.
  3. Το Συμβούλιο δεν θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής νερού λόγω απλήρωτων λογαριασμών, μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων.
  4. Αναστέλλεται μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία για επανασύνδεση παροχής  νερού, έκδοση πιστοποιητικών προς το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας για μεταβίβαση ακινήτων, παραλαβή αιτήσεων για νέες εγκαταστάσεις ή/και διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα.

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου.

  1. Προσωπικό του ΣΥΛ θα βρίσκεται στα Γραφεία του ΣΥΛ και θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Το κοινό μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και να επικοινωνεί με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 25 830000 (24ωρη εξυπηρέτηση) ή μέσω του email contact@wbl.com.cy

12 Νοεμβρίου 2020