19/10/2020
Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Λόγω της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών της Πανδημίας COVID-19 και για σκοπούς καλύτερης προσαρμογής στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν προταθεί από την επιδημιολογική ομάδα του Υπουργείου Υγείας, με γνώμονα την προστασία των πολιτών, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:

1.     Το ΣΥΛ εφαρμόζει Σχέδιο Υπηρεσιακής Συνέχειας, με στόχο να μην επηρεαστεί η ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών.

2.     Το κοινό καλείται όπως εξυπηρετείται διαδικτυακά και να διεκπεραιώνει τις σχετικές πληρωμές μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) ή μέσω των ιστοσελίδων των εμπορικών τραπεζών, αντί να επισκέπτεται τα Ταμεία του ΣΥΛ.

3.     Όλες οι πιο κάτω υπηρεσίες προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου https://www.wbl.com.cy και μέσω email στο contact@wbl.com.cy

 • Αίτηση για επανασύνδεση παροχής νερού,
 • αίτηση για μεταβίβαση λογαριασμού,
 • αίτηση για αποσύνδεση παροχής νερού,
 • αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης/ δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού,
 • αίτηση για επιστροφή εγγύησης κιβωτίου υδρομετρητών
 • αίτηση για ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών,
 • αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής νερού,
 • αίτηση για ένταξη καταναλωτών στη βιομηχανική κατηγορία,
 • αίτηση για ένταξη καταναλωτών στην οικιακή κατηγορία,
 • έκδοση πιστοποιητικών προς το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας για μεταβίβαση ακινήτων,
 • αίτηση για νέα εγκατάσταση υδρομετρητή,
 • αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού δικτύου σε διαχωρισμούς οικοπέδων.

4.     Το κοινό μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και να επικοινωνεί με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 25 830000 ή μέσω του email contact@wbl.com.cy