30/04/2020
Λειτουργία Γραφείων Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού

Λειτουργία Γραφείων Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Μέτρα Πρόληψης και Προστασίας από την Πανδημία του Κορωνοϊού