07/02/2020
Διακοπή νερού περιοχή Αγίου Ιωάννη

Ανακοίνωση για διακοπή νερού στη περιοχή Αγίου Ιωάννη 10/02/2020