19/02/2010
Δελτίο Τύπου

Απονεμήθηκαν στις 19 Φεβρουαρίου 2010 τα Βραβεία για το Περιβάλλον σε Επιχειρήσεις – 2009.  Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η απονομή των βραβείων έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Χριστόφια σε τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία.

Το Μουσείο Νερού Λεμεσού πήρε βραβείο στην κατηγορία Προϊόν ή Υπηρεσία. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού δημιούργησε το Μουσείο Νερού με στόχο την ανάπτυξη υδατικής συνείδησης του κοινού για καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Το Μουσείο Νερού Λεμεσού είναι το πρώτο στο είδος του Μουσείο στη Κύπρο. Λειτουργεί ως εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό κέντρο για οικολογικά και άλλα Σχολεία με σκοπό τη δημιουργία, καλλιέργεια και ανάπτυξη υδατικής συνείδησης.

Εκθέτει σπάνια αντικείμενα και όργανα που χρησιμοποιούντο για την άντληση, μέτρηση, καθαρισμό και άλλες παρόμοιες εργασίες σχετικές με το νερό.  Επίσης, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού έχει δημιουργήσει επαφές με άλλα παρόμοια Μουσεία στο εξωτερικό, έτσι ώστε το Μουσείο Νερού να συμβάλλει στην περαιτέρω κοινωνική πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Λεμεσού και ευρύτερα της Κύπρου.

Στη φωτογραφία ο κος Ανδρέας Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Έπαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του Συμβουλίου παραλαμβάνει το βραβείο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κο Δημήτρη Χριστόφια.