19/06/2018
Σήμερα στο Μουσείο Νερού πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση για λογαριασμό του Ομίλου C3A

H Mrs Patricia Howarth (Leader Archaeology Group) φρόντισε να φέρει τον Dr. Charles Stewart του Austin-Texas University για να μιλήσει στα μέλη του Ομίλου με θέμα "Byzantine water systems in Cyprus including cisterns, aqueducts and nymphaea".

Προσκαλεσμένοι στην παρουσίαση ήταν και ο Διευθυντής του ΣΥΛ Σωκράτης Μεταξάς καθώς και ο Ανώτερος Γραφέας και Υπεύθυνος του Μουσείου Νερού Κλεῖτος Παϊσάνος.

Στο τέλος της παρουσίασης υποβλήθηκαν ερωτήσεις και απαντήθηκαν από τον Dr. Stewart. Στη συνέχεια ο κος Μεταξάς ξενάγησε τον όμιλο στο Μουσείο Νερού καθώς και στον εξωτερικό χώρο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών του Μουσείου εντυπωσιάζοντας τους φιλοξενούμενους για το σύστημα εκπαίδευσης του Μουσείου Νερού.