19/07/2016
8/2016 - Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Αξιολόγηση Διαγωνισμού

Απόφαση Επιτροπής