Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού διοργάνωσε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017, σεμινάριο για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του ΣΥΛ,  με θέμα: "Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία".