30/10/2018
Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 (2) ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΝΟΜΟΥ

Το Συμβούλιο  Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (εφεξής «το Συμβούλιο») ενημερώνει:

 

1.    τους ιδιοκτήτες/κάτοχους/ενοικιαστές υποστατικών που βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου και είναι καταναλωτές του,

 

2.    τους διάφορους προμηθευτές και όσους συναλλάσσονται/συνεργάζονται με το Συμβούλιο,

 

για την τήρηση και επεξεργασία αρχείου/ων στο/α οποίο/α διατηρούνται και προσωπικά τους δεδομένα όπως έχουν παρατεθεί ή θα παρατίθενται στο μέλλον.

Η τήρηση/λειτουργία αρχείου που αφορά ιδιοκτήτες/κάτοχους/ενοικιαστές  υποστατικών, αποσκοπεί στην εκτέλεση των καθηκόντων/υποχρεώσεων που επιβάλλονται από των  περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμο (κεφ. 350) και τους σχετικούς Κανονισμούς του Συμβουλίου (Κ.Δ.Π.  159/2012), στη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται, στην ασφάλεια των συναλλαγών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και την προώθηση των εργασιών του Συμβουλίου, στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών για εντοπισμό ιδιοκτητών/κατόχων/ενοικιαστών υποστατικών με οφειλόμενα τέλη νερού, στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας στον εντοπισμό προσώπων για σκοπούς επίδοσης σχετικών εγγράφων αναφορικά με δικαστικές και άλλες διαδικασίες, στην εκτύπωση και φακέλωμα καταστάσεων λογαριασμών και άλλων ειδοποιήσεων προς τους καταναλωτές  του Συμβουλίου.

Η τήρηση/λειτουργία αρχείου προμηθευτών και συνεργατών/συναλλασσομένων αποσκοπεί στην ασφαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το Συμβούλιο και στην αποστολή διαφόρων εγγράφων.

Το Συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι τα αρχεία τυγχάνουν και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν εμπιστευτικής και απόρρητης επεξεργασίας, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προνοούνται από την κείμενη Νομοθεσία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου είναι το:

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός,
Τ.Θ 50225, 3602 Λεμεσός
Τηλ: 2583000, Φαξ: 25 564382