25/08/2017
Αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου σε προσφυγικούς συνοικισμούς εντός της περιοχής υδατοπρομήθειας του ΣΥΛ

Το ΣΥΛ έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου στους πιο κάτω προσφυγικούς συνοικισμούς που βρίσκονται στα όρια του:

  • Συνοικισμός Μακάριος Γ’
  • Συνοικισμός Λινόπετρας
  • Συνοικισμός Καψάλου
  • Συνοικισμός Αγίου Ιωάννη (Φάσεις Α’ και Β’)

Συνολικά αντικαταστάθηκε μήκος σωλήνων περίπου 5km με δαπάνη €380.000. Οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη του 2015 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Το υδρευτικό δίκτυο στους προσφυγικούς συνοικισμούς είχε εγκατασταθεί μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 και υπήρχε ανάγκη αντικατάστασης του επειδή τα τελευταία χρόνια δημιουργούνταν συχνά βλάβες που είχαν ως συνεπακόλουθο την απώλεια υδάτινων πόρων και την ταλαιπωρία των κατοίκων των προσφυγικών συνοικισμών.

Τώρα το ΣΥΛ προγραμματίζει την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία Λεμεσού, μήκους 6,75km. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν στα τέλη του 2017 και να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 6 περίπου μηνών με υπολογιζόμενη δαπάνη €480.000. Το ΣΥΛ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επηρεαστούν οι καταναλωτές που διαμένουν στην πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία στον ελάχιστο βαθμό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.