19/07/2016
16/2015 - Παροχή υπηρεσιών για παλινόρθωση εκσκαφών με θραυστά σκύρα και κρύο πρέμιξ

Προκήρυξη

Αξιολόγηση Προσφοράς