19/07/2016
1/2015 - Παροχή υπηρεσιών για παλινόρθωση εκσκαφών με θραυστά σκύρα και κρύο πρέμιξ

Προμήθεια γαλβανισμένων ελικοτομημένων εξαρτημάτων απο ελικοτομημένο χυτοσίδιρο

Έκθεσης Αξιολόγησης 

Παραγγελία